Công Nghệ Tính Giờ Hiện Đại

Race Vietnam sở hữu giải pháp và thiết bị tính giờ của RaceResult – hệ thống được sử dụng cho toàn bộ các giải chạy uy tín thế giới, đảm bảo tính chính xác tuyệt đối trong quá trình vận hành.

Ngoài ra, chúng tôi tự phát triển giải pháp như Cổng đăng ký, quản lý thành tích và kết nối trực tiếp với Hệ thống tính giờ; Check-in bằng QR Code nhằm giảm thiểu thời gian nhận Racekit của VĐV; Tìm ảnh VĐV bằng số BIB và nhận diện khuôn mặt, v.v cùng các giải pháp thiết kế theo yêu cầu khách hàng.