Đội ngũ Race Vietnam

Cùng gặp gỡ đội ngũ Race Vietnam.

Duy Ha

Chairman & CEO

Nguyễn Thị Bích Thủy

Giám đốc chiến lược

Nguyễn Thảo Vi

Giám đốc sản xuất

Phạm Đình Chiến Thắng

Giám đốc dự án

Phan Thị Bình Minh

Chuyên viên nhân sự

Lê Nguyệt Minh

Chuyên viên đối tác, tài trợ

Đào Thị Thùy Liên

Chuyên viên sáng tạo

Trần Thị Hòa

Kế toán trưởng

Ban Cố Vấn

Ban cố vấn Race Vietnam bao gốm những cá nhân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức và có uy tín trong động đồng thể thao sức bền.

Phạm Thanh Tùng

Trưởng ban cố vấn

Bùi Hải Vân

Ban cố vấn

Phạm Cao Phương

Ban cố vấn

Hà Huy Cường

Ban cố vấn

Nguyễn Thị Bảo Linh

Ban cố vấn

Nguyễn Mạnh Hà

Ban cố vấn