Quyền lợi và ưu đãi nhóm

+30 thành viên

-5%
Trên giá hiện hành

+50 thành viên

-15%
Trên giá vé hiện hành
 • Tặng gói challenge trị giá 15 triệu

+100 thành viên

-22%
Trên giá vé hiện hành
 • Tặng gói challenge trị giá 20 triệu
 • PR nhóm cùng giải đấu trên 01 báo uy tín

+200 thành viên

-30%
Trên giá vé hiện hành
 • Tặng gói challenge trị giá 30 triệu
 • PR nhóm cùng giải đấu trên 01 báo uy tín
 • Nhân sự hỗ trợ riêng cho nhóm
 • Thẻ Media chụp ảnh, quay phim tại sự kiện

+300 thành viên

-35%
Trên giá vé hiện hành
 • Tặng gói challenge trị giá 30 triệu
 • PR nhóm cùng giải đấu trên 01 báo uy tín
 • Nhân sự hỗ trợ riêng cho nhóm
 • Thẻ Media chụp ảnh, quay phim tại sự kiện
 • Backdrop riêng cho nhóm tại khu vực tổ chức

THỜI GIAN ÁP DỤNG SAU ĐỢT FLASHSALE

Chính sách giảm giá chỉ áp dụng cho một thanh toán cùng nhau duy nhất, không cộng dồn nhiều giao dịch để hưởng ưu đãi.

In tên nhóm lên BIB

In tên nhóm backdrop các nhóm nổi bật

Truyền thông trên fanpage Longbien Marathon