Quyền lợi và ưu đãi nhóm

Số lượng thành viên

Chính sách nhóm áp dụng cho các Câu lạc bộ chạy, doanh nghiệp, nhóm có số lượng thành viên từ 30 người, bao gồm VĐV chưa từng tham gia LBM.

Giá vé

Giá bán nhóm áp dụng kể từ giai đoạn Early Bird, theo bảng giá niêm yết trên website, KHÔNG áp dụng trong giai đoạn bán vé Priority và Super Early Bird.

Thanh toán

Giá bán nhóm chỉ áp dụng khi tất cả thành viên THANH TOÁN CÙNG NHAU, không áp dụng với các cá nhân mua vé lẻ và đăng ký vào nhóm

Ưu đãi Super Early Bird

Trong thời gian diễn ra Super Early Bird, các nhóm cam kết tối thiểu 200 người thanh toán cùng nhau có thể được áp dụng chính sách giá ưu đãi đặc biệt với số lượng có hạn. Vui lòng liên hệ 090 221 2310.

+30 thành viên

-5%
Trên giá vé hiện hành

+50 thành viên

-10%
Trên giá vé hiện hành
 • In tên nhóm lên BIB
 • Tên nhóm trên Backdrop các nhóm nổi bật
 • Bài truyền thông trên fanpage LBM
 • Bài viết PR trên race.vn (Áp dụng cho nhóm đạt đủ số lượng thành viên trước 30/8/2023)

+100 thành viên

-15%
Trên giá vé hiện hành
 • In tên nhóm lên BIB
 • Tên nhóm trên Backdrop các nhóm nổi bật
 • Bài truyền thông trên fanpage LBM
 • Bài viết PR trên race.vn
 • Gói chạy ảo trên challenge.vn cho tối đa 300 thành viên trong năm 2023 (Áp dụng cho nhóm đạt đủ số lượng thành viên trước 30/8/2023)

+200 thành viên

-20%
Trên giá vé hiện hành
 • In tên nhóm lên BIB
 • Tên nhóm trên Backdrop các nhóm nổi bật
 • Bài truyền thông trên fanpage LBM
 • Bài viết PR trên race.vn
 • Gói chạy ảo trên challenge.vn cho tối đa 300 thành viên trong năm 2023 (Áp dụng cho nhóm đạt đủ số lượng thành viên trước 30/8/2023)

+300 thành viên

-25%
Trên giá vé hiện hành
 • In tên nhóm lên BIB
 • Tên nhóm trên Backdrop các nhóm nổi bật
 • Bài truyền thông trên fanpage LBM
 • Bài viết PR trên race.vn
 • Gói chạy ảo trên challenge.vn cho tối đa 300 thành viên trong năm 2023 (Áp dụng cho nhóm đạt đủ số lượng thành viên trước 30/8/2023)
 • 01 Thẻ media cho NAG của nhóm chụp ảnh, quay phim tại sự kiện
 • 01 Nhân sự hỗ trợ riêng
 • 01 Kỷ niệm chương cho nhóm
 • Được quyền đăng ký trạm cổ vũ riêng cho nhóm trong ngày Race (Áp dụng 5 nhóm đạt đủ SL sớm nhất)

+500 thành viên

-30%
Trên giá vé hiện hành
 • In tên nhóm lên BIB
 • Tên nhóm trên Backdrop các nhóm nổi bật
 • Bài truyền thông trên fanpage LBM
 • Bài viết PR trên race.vn
 • Gói chạy ảo trên challenge.vn cho tối đa 300 thành viên trong năm 2023
 • 01 Thẻ media cho NAG của nhóm chụp ảnh, quay phim tại sự kiện
 • 01 bài PR cho nhóm trên báo điện tử cùng LBM (Áp dụng cho nhóm đạt đủ số lượng thành viên trước 30/8/2023)
 • 01 Nhân sự hỗ trợ riêng
 • 01 Kỷ niệm chương cho nhóm
 • 01 Mini game online cho nhóm, giải thưởng tặng 02 BIB LBM cự ly bất kỳ
 • 01 Backdrop riêng cho nhóm tại Khu vực tổ chức (vui lòng gửi thiết kế trước 30/09)
 • Được quyền đăng ký trạm cổ vũ riêng cho nhóm trong ngày Race (Áp dụng 5 nhóm đạt đủ SL sớm nhất)

THỜI GIAN ÁP DỤNG SAU ĐỢT FLASHSALE

Chính sách giảm giá chỉ áp dụng cho một thanh toán cùng nhau duy nhất, không cộng dồn nhiều giao dịch để hưởng ưu đãi.

In tên nhóm lên BIB

In tên nhóm backdrop các nhóm nổi bật

Truyền thông trên fanpage Longbien Marathon